KWS-Maïsmanager

KWS Visie - 4P's

Al meer dan 150 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS, zo ook de Benelux.

KWS Benelux is als dochteronderneming van KWS SAAT AG één van de leidende kweekbedrijven in de Benelux in maïszaden. De doelstelling is om op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, iedere maïsteler te bedienen van goede maïsrassen en een professionele ondersteuning. De maïszaadproductie is op basis van de hoogste standaards en garandeert de beste kwaliteit. Ongeacht de vraag of het gaat om het telen van maïs voor silomaïs, korrelmaïs en/of energiemaïs: voor ieder doel biedt KWS Benelux de passende oplossing.

KWS maïsrassen kenmerken zich door de vroege afrijping in de korrel, waardoor de maximale drogestofopbrengst en de optimale energiedichtheid gegarandeerd wordt. Daarnaast wordt met de hoogste korrel- en daarmee zetmeelopbrengst perfect een invulling gegeven aan de groeiende behoefte aan (glucogene) energie van eigen grond voor voeding van vee ten behoeve van de productie van vlees en melk. Gegeven de veranderende klimatologische omstandigheden en de (mest)wetgeving is het belangrijk om te beschikken over een gezonde restplant om op die manier de juiste rijpheid, kwaliteit en opbrengst te kunnen behalen zonder aantasting door ziekten. Door KWS wordt op restplantgezondheid streng geselecteerd, waardoor de KWS rassen beschikken over deze uitermate belangrijke eigenschap. Tot slot zijn er onze medewerkers in het veld en bij u uit de regio die u graag willen adviseren bij de teelt, oogst en opslag van KWS maïs. Voor meer informatie en voor hun contactgegevens kunt u terecht op onze website: www.kwsbenelux.com.

P1: Kies voor een passende vroegrijpheid op basis van de kor...

Al meer dan 150 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. ...

Lees meer »

P2: Kies voor een ras met de hoogste korrelopbrengst in de d...

De korrel in maïs bevat het zetmeel. Het zetmeel is de (glucogene) energieleverancier voor (melk)...

Lees meer »

P3: Kies voor stay green als uiting van een gezonde restplan...

Wanneer een (silo)maïsras op het goede moment van korrelrijpheid geoogst wordt (= harddeegrijp to...

Lees meer »

P4: Het juiste advies bij de teelt, oogst en opslag van maïs...

Het telen van maïs is als gevolg van een veranderende klimatologische omstandigheden en de (mest)...

Lees meer »