KWS-Maïsmanager

P2: Kies voor een ras met de hoogste korrelopbrengst in de door u gekozen vroegrijpheidsklasse

De korrel in maïs bevat het zetmeel. Het zetmeel is de (glucogene) energieleverancier voor (melk)vee. Daarom is het belangrijk, ook voor silomaïs, om een ras te kiezen met een zo hoog mogelijke korrelopbrengst per hectare. Alleen van de korrels produceert het vee melk en vlees. Streeft u naar een zo hoog mogelijke energieconcentratie, dan behoort hoger hakselen, oogsten als MKS of CCM tot de opties. Deze mogelijkheden heeft u niet bij rassen met een lagere korrelopbrengst.

Een handig hulpmiddel bij het bepalen van de meerwaarde van een KWS-ras t.o.v. referentierassen is de Maïsanalizer®. Middels een 5-tal karakteristieken krijgt u de opbrengsten in droge stof totaal en in korrel, de korrelvroegrijpheid, de mate van restplantgezondheid en de energieconcentratie in beeld.