KWS-Maïsmanager

P4: Het juiste advies bij de teelt, oogst en opslag van maïs

Het telen van maïs is als gevolg van een veranderende klimatologische omstandigheden en de (mest)wetgeving steeds meer een uitdaging aan het worden. Zorg ervoor dat u met hulp van uw regionale KWS-adviseur de omstandigheden die het succes van de teelt bepalen, zo veel als mogelijk onder controle houdt.