KWS-Maïsmanager

Kwaliteit en opbrengst bepaalt de maïsrassenkeuze

Door KWS worden door middel van veredeling continu nieuwe maïsrassen ontwikkeld die voorzien in de wens van de maïsteler en –gebruiker om in economisch opzicht de beschikking te hebben over de beste rassen. Dit geldt zowel voor silomaïs, alsook voor korrelmaïs en voor energiemaïs. De opbrengst aan korrel en daarmee zetmeel in relatie tot de korrelvroegrijpheid zijn bepalend, naast de andere landbouwkundige eigenschappen zoals stabiliteit in opbrengst, restplantgezondheid, stevigheid en een goede fusarium- en bladvlekkentolerantie. Om de genetische potentie van het door u gekozen maïsras tot z’n recht te laten komen, kunt u terugvallen op de ondersteuning door KWS. Kies daarom voor kwaliteit, opbrengst, service en garantie.

Heeft u vragen en/of suggesties? Aarzel dan niet om met ons via contact hierover te communiceren.