KWS-Maïsmanager

AMADEO

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 220
Beginontwikkeling 8.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 22.3
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 10.9
Energie-index 49
Stevigheid 8.0
Stay-green 8.0

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
- Vroege korrelmaïs

Teeltadvies

Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha