KWS-Maïsmanager

AMAGRANO

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 210
Beginontwikkeling 9.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 19.8
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 10.8
Energie-index 55
Stevigheid 8.0
Stay-green 7.5

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs

Teeltadvies

Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha