KWS-Maïsmanager

ATLETICO

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 270
Beginontwikkeling 8.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21.6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 0.0
Energie-index
Stevigheid 8.0
Stay-green 8.0

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Energiemaïs

Teeltadvies

Het zaaiadvies ligt op 90.000 zaden/ha