KWS-Maïsmanager

VITALPLUS

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 210
Beginontwikkeling 8.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 19.4
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 10.6
Energie-index 54
Stevigheid 8.0
Stay-green 8.5

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs

Teeltadvies

- Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha