KWS-Maïsmanager

KALIENTES

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 215
Beginontwikkeling 8.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 20.0
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 11.4
Energie-index 57
Stevigheid 7.5
Stay-green 8.0

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS

Teeltadvies

Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha