KWS-Maïsmanager

SUCCESSOR

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 230
Beginontwikkeling 8.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21.7
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 12.4
Energie-index 57
Stevigheid 7.5
Stay-green 8.0

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Vroege CCM / geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs

Teeltadvies

- Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 zaden/ha