KWS-Maïsmanager

MAXILIO

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 230
Beginontwikkeling 8.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 23.6
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 13.1
Energie-index 55
Stevigheid 8.0
Stay-green 8.0

Zeer goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Vroege korrelmaïs / CCM / geplette maïs / MKS
- Vroege silomaïs

Teeltadvies

Het zaaiadvies ligt op 100.000 zaden/ha