KWS-Maïsmanager

TORRES

Rasomschrijving

Bron: KWS Benelux

Vroegrijpheid in FAO 240
Beginontwikkeling 9.0
Drogestofopbrengst silomaïs in ton/ha 21.3
Drogestofopbrengst korrelmaïs in ton/ha bij 0% vocht 12.2
Energie-index 57
Stevigheid 7.5
Stay-green 8.5

Goede bladvlekkentolerantie (Helminthosporium/Kabatiëlla)

Geschikte teeltdoeleinden

- Middenvroege CCM / geplette maïs / MKS
- Middenvroege silomaïs

Teeltadvies

- Het zaaiadvies ligt op 95.000 - 100.000 zaden/ha