KWS-Maïsmanager

Bemestingsbalans

Met behulp van deze tool krijgt u op een eenvoudige en snelle manier in beeld of de onttrekking aan de hoofdelementen stikstof (N), fosfaat (P) en kalium (K) door het silomaïsgewas voldoende wordt gecompenseerd door de aanvulling middels de organische mest, rijenbemesting, groenbemester, bodemvoorraad en via mineralisatie. Blijkt de uitkomst van de balans in uw geval negatief te zijn, neem dan contact op met uw regionale KWS-adviseur. Let hierbij vooral op het voedingselement kalium.

Geschatte opbrengst

N-min

Groenbemesting

Organische bemesting

Uitslag mestanalyseGift

Rijenbemesting

Gift

Geen resultaat

Vul uw gegevens in om een resultaat te krijgen.