KWS-Maïsmanager

Onkruidherkenning

Aan de hand van de afbeeldingen onder breedbladige onkruiden en grasachtige onkruiden kunt u de op uw maïsperceel aanwezige onkruiden herkennen. Op deze manier kan er door de persoon die de onkruidbestrijding gaat uitvoeren heel gericht en adequaat gehandeld worden.