KWS-Maïsmanager

Oogsttijdstip

Het bepalen van het juiste oogsttijdstip voor silomaïs is niet moeilijk. Zeker niet voor KWS maïsrassen. Dit doet u door eenvoudigweg op een paar plaatsen een aantal meters het maïsperceel in te lopen en willekeurig een paar kolven te plukken. Breek de geplukte kolven doormidden en een aantal korrels uit het midden van de kolf overlangs door te snijden. Op basis van de zogenaamde melklijn in de korrel kan het drogestofpercentage van de korrel geschat worden. Hierdoor wordt een indruk verkregen van de afrijping en daarmee het oogstmoment. Het gaat bij de teelt van maïs per slot van rekening om de korrel en het in de korrel aanwezige zetmeel. Ook bij silomaïs!!! Een volledig met zetmeel gevulde korrel geeft opbrengsttechnisch en economisch gezien het meest optimale resultaat. Bij een korrel die volledig gevuld is met zetmeel (geen melklijn meer zichtbaar en daarmee hard deegrijp tot volledig rijp) bevat de restplant normaal gesproken ook voldoende droge stof en zal daarmee het gemiddelde droge stofpercentage van de totale plant tussen 34 en 38% liggen. Dit is ook wenselijk om een goed geslaagde stabiele silomaïskuil te hebben zonder perssapverliezen en met een optimale energieconcentratie.

Zacht deegrijp

35% drogestofkorrel

Korrel is geel, inhoud deels deegrijp, inhoud spuit nog uit de korrel.

Zacht- tot deegrijp

45% drogestofkorrel

Korrel is donkergeel, nog voor de helft vochtig. Over ± twee weken is het ideale oogstmoment voor silomaïs aangebroken.

Deegrijp

50% drogestofkorrel

Korrel is donkergeel, nog vochtig aan de spilzijde. Over ± één week is het ideale oogstmoment voor silomaïs aangebroken.

Hard deegrijp

55% drogestofkorrel

Korrel is donkergeel, inhoud is stevig, geen melklijn te zien, oogstmoment voor silomaïs is aangebroken.

Volledig rijp

60% drogestofkorrel

Korrel is hard met glazige gedeelten, black layer is te zien, oogstmoment voor MKS en CCM is aangebroken.