KWS-Maïsmanager

Veldopkomst

Een goede veldopkomst zorgt er voor dat de gewenste plantdichtheid wordt gerealiseerd. Op die manier wordt een gelijkmatige ontwikkeling van het gewas en een maximale drogestofopbrengst en optimale energiedichtheid gerealiseerd. In de periode die volgt op de zaai zijn er helaas een heel aantal factoren die het kiemingsproces en de veldopkomst drastisch kunnen verstoren. In de tool 'Kennisbank' wordt dieper ingegaan op deze factoren. Middels een tijdige veldcontrole kunt u de veldopkomst controleren. Meet steekproefsgewijs op een 5-tal plaatsen een lengte in de rij van respectievelijk 26,7 meter of 13,3 meter bij een afstand tussen de rij van 37,5 of 75 cm uit en tel het aantal planten. Wanneer u dit invoert, wordt automatisch het gemiddeld aantal planten per hectare berekend. Wanneer de uitkomst bijvoorbeeld 90.000 planten is en er 100.000 zaden per hectare gezaaid zijn, dan is de veldopkomst 90%.

Mocht u twijfelen over de uitkomst of over een voldoende hoge veldopkomst op uw maïsperceel, neem dan contact op met uw regionale KWS-adviseur.

Rijafstand

Tel het aantal planten op een lengte van 26,70 meter in de rij, op 5 willekeurige plaatsen in het perceel.

Rijenbemesting

Resultaat 1

Resultaat 2

Resultaat 3

Resultaat 4

Resultaat 5

Geen resultaat

Vul uw gegevens in om een resultaat te krijgen.